White, Sandra

White, Sandra
ERA King Real Estate
256-490-1390
swhite@eraking.com